Rozwiązania informatyczne APLOK wspierają procesy w zakładach rozbiorowych

Rozwiązania informatyczne APLOK wspierają procesy w zakładach rozbiorowych

Nasze oprogramowanie dedykowane jest do obsługi linii rozbiorowych w zakładach mięsnych, niezależnie od specyfiki działalności produkcyjnej i przetwórczej.

W całym procesie dostępne są mechanizmy umożliwiające zarządzanie odpadami oraz magazynem materiałów pomocniczych.

Oprogramowanie może zostać wdrożone z wykorzystaniem urządzeń do rejestracji temperatur, systemów wagowych i etykietujących działających w zakładzie bądź dostarczonych przez APLOK.

Ścieżka logistyczna

Zobacz krok po kroku, jak działają nasze moduły informatyczne wspierające Twój zakład.
1
Zakup surowca
 • Rejestracja zamówień
 • Awizacja i logistyka dostaw

2
Przyjęcia dostaw surowca
 • Realizacja przyjęcia dostaw mięsa wołowego, wieprzowego czy drobiowego zgodnie z obowiązującymi zasadami
 • Znakowanie przyjętego towaru

3
Organizacja produkcji - zarządzanie produkcją
 • Generowanie planów i zleceń produkcyjnych
 • Rejestracja produkcji w tym uzysków rozbiorowych
 • Obsługa konfekcjonowania wyrobu gotowego

4
Sprzedaż surowca
 • Rejestracja zamówień
 • Planowanie wysyłek
 • Kompletacja zamówień i wydanie towaru
 • Generowanie dokumentów transportowych i sprzedaży

5
Monitorowanie i raportowanie produkcji
 • Bieżące monitorowanie postępu realizacji zleceń
 • Raportowanie w tym kalkulacja rozbioru, śledzenie partii wg norm HCCP
 • Generowanie zestawień dla weterynarii (PIWet)

6
Systemy pomocnicze
 • System zarządzania odpadami z dostępem w ramach każdego z modułów
 • Mechanizm zarządzania magazynem materiałów pomocniczych

Proponowane urządzenia

kompaktowe popularne
hermetyczne małe - na kablu

Kompletne oprogramowanie dla zakładów rozbioru mięsa

Oprogramowanie dla zakładów rozbioru mięsa jest kompleksowym rozwiązaniem informatycznym zaprojektowanym do zarządzania i optymalizacji procesów produkcyjnych w zakładach przetwórstwa mięsnego. Oprogramowanie umożliwia śledzenie partii mięsa od momentu dostawy do zakładu aż do finalnego produktu. Dzięki temu można zapewnić pełną transparentność i kontrolę nad jakością produkcji.

Program dla rozbioru mięsa pomaga w planowaniu produkcji, uwzględniając różne czynniki, takie jak dostępność surowców, zamówienia klientów, harmonogramy dostaw, wymagania zdrowotne i regulacje dotyczące bezpieczeństwa żywności.

Dlaczego zakład rozbioru mięsa powinien zainwestować w program dla rozbioru mięsa?

System informatyczny dla firm rozbioru mięsa umożliwia zarządzanie magazynem surowców mięsnych oraz produktami gotowymi, zapewniając optymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej i minimalizując ryzyko przeterminowania się produktów. Program do rozbioru mięsa śledzi i monitoruje wszystkie etapy produkcji, począwszy od rozbioru mięsa, poprzez obróbkę, aż do pakowania i etykietowania produktów. Dzięki temu można szybko zidentyfikować potencjalne problemy i reagować na nie w czasie rzeczywistym.

System informatyczny dla firm rozbioru mięsa - automatyzacja produkcji i kontroli jakości

Oprogramowanie dla zakładów rozbioru mięsa wieprzowego umożliwia ścisłe kontrolowanie jakości mięsa i produktów końcowych poprzez zbieranie danych dotyczących cech fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych, oraz stosowanie odpowiednich procedur kontroli jakości. System informatyczny dla firm rozbioru mięsa integruje się z systemami administrowania zamówieniami i dostawami, co umożliwia skuteczne zarządzanie zamówieniami klientów oraz optymalizację procesów logistycznych. Ponadto oprogramowanie dla zakładów rozbioru mięsa wołowego gromadzi dane dotyczące procesów produkcyjnych, jakości produktów, zużycia surowców, wydajności maszyn i innych kluczowych wskaźników, które mogą być wykorzystane do generowania raportów i analiz.