APLOK tworzy systemy informatyczne wspierające bezpieczeństwo i higienę pracy w zakładach produkcyjnych, fabrykach oraz hutach o dużym zatrudnieniu

APLOK tworzy systemy informatyczne wspierające bezpieczeństwo i higienę pracy w zakładach produkcyjnych, fabrykach oraz hutach o dużym zatrudnieniu

System BHP wdrażane przez APLOK mają na celu przeciwdziałanie występowaniu sytuacji niebezpiecznych. Podwyższają bezpieczeństwo, a tym samym przyczyniają się do wymiernych oszczędności finansowych poprzez redukcję strat związanych z wypadkami przy pracy, wystąpieniem awarii, pożarów, czy innych zagrożeń.

Projektowane i wdrażane systemy BHP umożliwiają monitoring zdarzeń niebezpiecznych, planowanie i raportowanie audytów oraz szkoleń BHP.

Wdrożenie systemu, oprócz podstawowych korzyści, niesie za sobą również podniesienie wiarygodności firmy w oczach pracowników oraz poprawę wizerunku firmy poza organizacją.

Ścieżka logistyczna

Zobacz krok po kroku, jak działają nasze moduły informatyczne wspierające Twój zakład.
1
Monitoring sytuacji niebezpiecznych (dostępne z poziomu każdego pracownika)
 • Zgłoszenie sytuacji potencjalnie niebezpiecznej do systemu z wykorzystaniem aplikacji biurowej, urządzenia mobilnego czy info kiosku
 • Przyporządkowanie zagrożenia do kategorii, typu, miejsca występowania etc.
 • Wskazanie osób odpowiedzialnych za usunięcie zagrożenia
 • Monitoring postępu prac związanych z usunięciem zagrożenia – przypomnienia, alerty etc.
 • Raportowanie procesu usunięcia zagrożenia do osób odpowiedzialnych
 • Tworzenie globalnej bazy sytuacji niebezpiecznych oraz sposobów ich eliminowania

2
Planowanie i raportowanie audytów w zakładzie (dostępne z poziomu kadry kierowniczej)
 • Planowanie harmonogramu i zakresu audytu z wykorzystaniem aplikacji biurowej, zgodnie z zakładowym planem audytów
 • Przyporządkowanie audytorów do poszczególnych audytów wraz z zakresem zadań
 • Monitoring prowadzonych audytów
 • Tworzenie zakładowej bazy raportów po audycie

3
Planowanie i raportowanie szkoleń w zakładzie (dostępne z poziomu kadry kierowniczej)
 • Planowanie harmonogramu i zakresu szkolenia z wykorzystaniem aplikacji biurowej na podstawie bazy szkoleń w zakładzie
 • Wdrażanie nowych tematów i programów szkoleń
 • Monitoring przeprowadzenia szkoleń na podstawie generowanych list obecności
 • Tworzenie i rozwój bazy szkoleń w zakładzie

Systemy BHP dla Twojej firmy

APLOK specjalizuje się w tworzeniu systemów informatycznych dla wielu branż, z uwzględnieniem szeroko pojętego przetwórstwa mięsnego. Biorąc jednak pod uwagę to, jak wiele łączy tak obszerny zakres działalności z zupełnie innymi gałęziami przemysłu, handlu i wielu innych dziedzin – możemy śmiało powiedzieć, że nasze oprogramowanie w licznych jego odsłonach jest bardzo uniwersalne. Zagadnienia takie jak chociażby skomplikowane receptury lub bezpieczeństwo i higiena pracy dotyczą nie tylko zakładów mięsnych. W związku z tym proponujemy oprogramowanie obejmujące systemy BHP dla różnych firm. Przepisy BHP dla branży spożywczej, a szczególnie te związane z produkcją mięsa, są bardzo rygorystyczne. W związku z tym jest ich naturalnie po prostu dużo. Są też, w porównaniu z innymi branżami, dosyć złożone i skomplikowane. Łatwo wyciągnąć z tego wniosek, że skoro potrafimy tworzyć profesjonalne oprogramowanie tego typu właśnie dla branży mięsnej, to dobrze radzimy sobie w tym zakresie także z systemami kierowanymi do zupełnie innych zakładów.

Zapraszamy!

Nasze oprogramowanie chętnie zmodyfikujemy, przygotujemy tak aby odpowiadało potrzebom różnych przedsiębiorstw. Chętnie rozwijamy się tworząc nowe rozwiązania a nowe wyzwania stanowią dla nas jedynie inspirację do poszukiwania coraz lepszych rozwiązań.

Co potrafią systemy BHP marki APLOK?

Nasze systemy mają na celu nie tylko standardowe przeszkolenie pracowników w zakresie BHP. Służą ponadto między innymi do stałego monitorowania potencjalnie niebezpiecznych zdarzeń na terenie zakładu. Ponadto dzięki nim można łatwo zaalarmować odpowiednie osoby lub służby w celu szybkiego zażegnania niebezpieczeństwa albo udzielenia odpowiedniej pomocy poszkodowanym. Najczęściej chodzi na szczęście o usuwanie drobnych awarii na terenie miejsca pracy, zanim przerodzą się one w dużo bardziej poważne. Do takich zadań zwykle delegowani są wyznaczeni oraz przeszkoleni uprzednio w tym zakresie pracownicy. Dzięki systemom BHP od aplok.pl nie dochodzi tak często jak bez tego rodzaju wsparcia do większych zagrożeń a tym bardziej tragedii. Pamiętajmy o bezpieczeństwie z aplok.pl!