APLOK tworzy systemy informatyczne wspierające bezpieczeństwo i higienę pracy w zakładach produkcyjnych, fabrykach oraz hutach o dużym zatrudnieniu

APLOK tworzy systemy informatyczne wspierające bezpieczeństwo i higienę pracy w zakładach produkcyjnych, fabrykach oraz hutach o dużym zatrudnieniu

System BHP wdrażane przez APLOK mają na celu przeciwdziałanie występowaniu sytuacji niebezpiecznych. Podwyższają bezpieczeństwo, a tym samym przyczyniają się do wymiernych oszczędności finansowych poprzez redukcję strat związanych z wypadkami przy pracy, wystąpieniem awarii, pożarów, czy innych zagrożeń.

Projektowane i wdrażane systemy BHP umożliwiają monitoring zdarzeń niebezpiecznych, planowanie i raportowanie audytów oraz szkoleń BHP.

Wdrożenie systemu, oprócz podstawowych korzyści, niesie za sobą również podniesienie wiarygodności firmy w oczach pracowników oraz poprawę wizerunku firmy poza organizacją.

Ścieżka logistyczna

Zobacz krok po kroku, jak działają nasze moduły informatyczne wspierające Twój zakład.
1
Monitoring sytuacji niebezpiecznych (dostępne z poziomu każdego pracownika)
 • Zgłoszenie sytuacji potencjalnie niebezpiecznej do systemu z wykorzystaniem aplikacji biurowej, urządzenia mobilnego czy info kiosku
 • Przyporządkowanie zagrożenia do kategorii, typu, miejsca występowania etc.
 • Wskazanie osób odpowiedzialnych za usunięcie zagrożenia
 • Monitoring postępu prac związanych z usunięciem zagrożenia – przypomnienia, alerty etc.
 • Raportowanie procesu usunięcia zagrożenia do osób odpowiedzialnych
 • Tworzenie globalnej bazy sytuacji niebezpiecznych oraz sposobów ich eliminowania

2
Planowanie i raportowanie audytów w zakładzie (dostępne z poziomu kadry kierowniczej)
 • Planowanie harmonogramu i zakresu audytu z wykorzystaniem aplikacji biurowej, zgodnie z zakładowym planem audytów
 • Przyporządkowanie audytorów do poszczególnych audytów wraz z zakresem zadań
 • Monitoring prowadzonych audytów
 • Tworzenie zakładowej bazy raportów po audycie

3
Planowanie i raportowanie szkoleń w zakładzie (dostępne z poziomu kadry kierowniczej)
 • Planowanie harmonogramu i zakresu szkolenia z wykorzystaniem aplikacji biurowej na podstawie bazy szkoleń w zakładzie
 • Wdrażanie nowych tematów i programów szkoleń
 • Monitoring przeprowadzenia szkoleń na podstawie generowanych list obecności
 • Tworzenie i rozwój bazy szkoleń w zakładzie