APLOK tworzy systemy informatyczne wspierające bezpieczeństwo i higienę pracy w zakładach produkcyjnych, fabrykach oraz hutach o dużym zatrudnieniu

APLOK tworzy systemy informatyczne wspierające bezpieczeństwo i higienę pracy w zakładach produkcyjnych, fabrykach oraz hutach o dużym zatrudnieniu

System BHP wdrażane przez APLOK mają na celu przeciwdziałanie występowaniu sytuacji niebezpiecznych. Podwyższają bezpieczeństwo, a tym samym przyczyniają się do wymiernych oszczędności finansowych poprzez redukcję strat związanych z wypadkami przy pracy, wystąpieniem awarii, pożarów, czy innych zagrożeń.

Projektowane i wdrażane systemy BHP umożliwiają monitoring zdarzeń niebezpiecznych, planowanie i raportowanie audytów oraz szkoleń BHP.

Wdrożenie systemu, oprócz podstawowych korzyści, niesie za sobą również podniesienie wiarygodności firmy w oczach pracowników oraz poprawę wizerunku firmy poza organizacją.

Ścieżka logistyczna

Zobacz krok po kroku, jak działają nasze moduły informatyczne wspierające Twój zakład.
1
Monitoring sytuacji niebezpiecznych (dostępne z poziomu każdego pracownika)
 • Zgłoszenie sytuacji potencjalnie niebezpiecznej do systemu z wykorzystaniem aplikacji biurowej, urządzenia mobilnego czy info kiosku
 • Przyporządkowanie zagrożenia do kategorii, typu, miejsca występowania etc.
 • Wskazanie osób odpowiedzialnych za usunięcie zagrożenia
 • Monitoring postępu prac związanych z usunięciem zagrożenia – przypomnienia, alerty etc.
 • Raportowanie procesu usunięcia zagrożenia do osób odpowiedzialnych
 • Tworzenie globalnej bazy sytuacji niebezpiecznych oraz sposobów ich eliminowania

2
Planowanie i raportowanie audytów w zakładzie (dostępne z poziomu kadry kierowniczej)
 • Planowanie harmonogramu i zakresu audytu z wykorzystaniem aplikacji biurowej, zgodnie z zakładowym planem audytów
 • Przyporządkowanie audytorów do poszczególnych audytów wraz z zakresem zadań
 • Monitoring prowadzonych audytów
 • Tworzenie zakładowej bazy raportów po audycie

3
Planowanie i raportowanie szkoleń w zakładzie (dostępne z poziomu kadry kierowniczej)
 • Planowanie harmonogramu i zakresu szkolenia z wykorzystaniem aplikacji biurowej na podstawie bazy szkoleń w zakładzie
 • Wdrażanie nowych tematów i programów szkoleń
 • Monitoring przeprowadzenia szkoleń na podstawie generowanych list obecności
 • Tworzenie i rozwój bazy szkoleń w zakładzie

Systemy BHP dla Twojej firmy

APLOK specjalizuje się w tworzeniu systemów informatycznych dla wielu branż, z uwzględnieniem szeroko pojętego przetwórstwa mięsnego. Biorąc jednak pod uwagę to, jak wiele łączy tak obszerny zakres działalności z zupełnie innymi gałęziami przemysłu, handlu i wielu innych dziedzin – możemy śmiało powiedzieć, że nasze oprogramowanie w licznych jego odsłonach jest bardzo uniwersalne. Zagadnienia takie jak chociażby skomplikowane receptury lub bezpieczeństwo i higiena pracy dotyczą nie tylko zakładów mięsnych. W związku z tym proponujemy oprogramowanie obejmujące systemy BHP dla różnych firm. Przepisy BHP dla branży spożywczej, a szczególnie te związane z produkcją mięsa, są bardzo rygorystyczne. W związku z tym jest ich naturalnie po prostu dużo. Są też, w porównaniu z innymi branżami, dosyć złożone i skomplikowane. Łatwo wyciągnąć z tego wniosek, że skoro potrafimy tworzyć profesjonalne oprogramowanie tego typu właśnie dla branży mięsnej, to dobrze radzimy sobie w tym zakresie także z systemami kierowanymi do zupełnie innych zakładów.

Zapraszamy!

Nasze oprogramowanie chętnie zmodyfikujemy, przygotujemy tak aby odpowiadało potrzebom różnych przedsiębiorstw. Chętnie rozwijamy się tworząc nowe rozwiązania a nowe wyzwania stanowią dla nas jedynie inspirację do poszukiwania coraz lepszych rozwiązań.

Co potrafią systemy BHP marki APLOK?

Nasze systemy mają na celu nie tylko standardowe przeszkolenie pracowników w zakresie BHP. Służą ponadto między innymi do stałego monitorowania potencjalnie niebezpiecznych zdarzeń na terenie zakładu. Ponadto dzięki nim można łatwo zaalarmować odpowiednie osoby lub służby w celu szybkiego zażegnania niebezpieczeństwa albo udzielenia odpowiedniej pomocy poszkodowanym. Najczęściej chodzi na szczęście o usuwanie drobnych awarii na terenie miejsca pracy, zanim przerodzą się one w dużo bardziej poważne. Do takich zadań zwykle delegowani są wyznaczeni oraz przeszkoleni uprzednio w tym zakresie pracownicy. Dzięki systemom BHP od aplok.pl nie dochodzi tak często jak bez tego rodzaju wsparcia do większych zagrożeń a tym bardziej tragedii. Pamiętajmy o bezpieczeństwie z aplok.pl!

Co rozumiemy poprzez pojęcie system BHP?

To system, który obejmuje przede wszystkim strukturę organizacyjną, planuje i wskazuje zasady postępowania, a także pokazuje nam obowiązujące procedury oraz działające procesy, czy zasady, które wymagają jeszcze opracowania.
Podstawowym celem systemów BHP są działania, które w efektywny sposób poprawiają bezpieczeństwo i higienę pracy w danej organizacji. Skuteczny system BHP opiera się przede wszystkim na identyfikacji zagrożeń, ocenie ewentualnego ryzyka, ale też na przepisach prawa.
Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Każdy, nawet najmniejszy wypadek może być zagrożeniem dla zdrowia i życia człowieka. Z kolei ewentualne zagrożenie w miejscu pracy może nie tylko narazić pracujące tam osoby na utratę zdrowia lub życia, czy trwały uszczerbek na zdrowiu, ale też znacząco wpłynąć na działalność danej firmy poprzez spowolnienie czy całkowite zaprzestanie produkcji. Żadna firma nie może sobie pozwolić na koszty związane z przestojem, przesunięciem w obsadzie stanowisk, czy w najgorszym wypadku rekrutację i szkolenie nowych osób. Każdy się zgodzi, że zapobieganie jest tańsze i skuteczniejsze niż usuwanie możliwych skutków wypadków w pracy. Systemy BHP przede wszystkim pozwalają na skuteczną prewencję, dzięki czemu możemy przewidzieć niektóre wydarzenia i móc kontrolować ryzyko wystąpienia zagrożeń. Należy pamiętać, że istotnym zasobem każdego przedsiębiorstwa są przede wszystkim ludzie, zatem to oni są głównym czynnikiem, który powoduje wypadki i może stwarzać zagrożenie dla siebie i otoczenia.

BHP w Twojej firmie

Skutecznie wdrożony i utrzymywany system BHP w firmie wnosi wiele korzyści. Zatem, aby mógł poprawnie funkcjonować, należy przestrzegać kilku podstawowych zasad.
 • Po pierwsze, planuj: należy określać i oceniać ewentualne ryzyko, ustalać cele i procesy, które będą kluczowe w osiąganiu wyników zgodnie z zasadami BHP.
 • Po drugie, wykonuj: należy wdrażać niezbędne procesy zgodnie z ich planem.
 • Po trzecie, sprawdzaj: należy nie tylko monitorować, ale też mierzyć procesy i raportować wyniki.
 • Po czwarte, działaj: należy podejmować działania, mające na celu doskonalenie efektów działań zgodnie z przepisami BHP, tym samym osiągając coraz lepsze wyniki.

Jakie są korzyści z wdrożenia systemu informatycznego wspierającego bezpieczeństwo i higienę?
 • Podniesienie świadomości osób pracujących o zasadach BHP,
 • Spełnienie podstawowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Zminimalizowanie wystąpienia ewentualnych wypadków (poprzez nadzorowanie i zapobieganie),
 • Łatwe wykrywanie i usuwanie potencjalnych niezgodności (zapobieganie, bez potrzeby dalszego korygowania),
 • Zmniejszenie ilości pracowników, którzy mogą być narażeni na szkodliwe czynniki (identyfikacja zagrożeń i eliminacja),
 • Spełnienie oczekiwań swoich klientów,
 • Zmniejszenie poziomu ryzyka zawodowego.

To tylko kilka z wielu korzyści, jakie niesie za sobą wdrożenie systemu BHP w Twojej organizacji.