System informatyczny APLOK to kompleksowe rozwiązania usprawniające pracę w ubojni bydła

System informatyczny APLOK to kompleksowe rozwiązania usprawniające pracę w ubojni bydła

Wspieramy zakłady na każdym etapie: począwszy od skupu, poprzez ubój i rozbiór wołowiny, skończywszy na wydaniu klientowi części mięsa wołowego. Programiści APLOK, bazując na autorskim systemie, tworzą dedykowane rozwiązanie usprawniające pracę w zakładzie.

System jest w pełni funkcjonalny oraz wydajny niezależnie od tego, czy zostanie wdrożony w oparciu o park maszynowy klienta, czy o urządzenia dostarczone przez APLOK.

Ścieżka logistyczna

Zobacz krok po kroku, jak działają nasze moduły informatyczne wspierające Twój zakład.
1
Skup bydła żywego
 • Rejestracja żywca na dobrostanie – skup i przyjęcie do magazynu surowca
 • Generowanie dokumentacji ARiMR

2
Ubój
 • Generowanie listy ubojowej
 • Realizacja uboju

3
WBC
 • Ważenie, klasyfikacja tusz wołowych zgodnie z systemem EUROP
 • Oznaczanie półtusz
 • Rejestracja piątej ćwiartki

4
Ćwiartowanie
 • Ważenie i oznaczenie ćwierci po wystudzeniu
 • Ewidencja ćwierci w magazynie

5
Wydanie
 • Wydanie ćwierci zgodnie z zamówieniem
 • Generowanie dokumentów (WZ - HDI, Specyfikacja wydania, Listy przewozowe, CMR)

6
Biuro
 • Generowanie listy ubojowej, generowanie protokołów zniszczenia kolczyków
 • Generowanie raportów – wielkość uboju z podziałem na klasy uformowania i otłuszczenia
 • Generowanie cenników zgodnie z parametrami (kategoria tuszy, klasa uformowania mięśnia, klasa otłuszczenia
 • Generowanie rozliczenia z dostawcą