Rozwiązania informatyczne APLOK wspierające procesy w zakładach przetwórstwa mięsnego

Rozwiązania informatyczne APLOK wspierające procesy w zakładach przetwórstwa mięsnego

Nasze oprogramowanie dedykowane jest do obsługi całego ciągu technologicznego przetwórstwa mięsa w zakładach wyposażonych w np. w halę rozbiorową, produkcyjną czy magazyny mięsa. Co więcej, oprogramowanie pomaga w zarządzaniu wyrobami gotowymi, mroźnią i systemem zarządzania odpadami.

Wykorzystane w oprogramowaniu zaawansowane rozwiązania pozwalają jeszcze lepiej dbać o jakość i bezpieczeństwo produkcji. Oprogramowanie może zostać wdrożone z wykorzystaniem urządzeń działających w zakładzie bądź dostarczonych przez APLOK.

Ścieżka logistyczna

Zobacz krok po kroku, jak działają nasze moduły informatyczne wspierające Twój zakład.
1
Skup żywca
 • Rejestracja zleceń zakupu żywca
 • Ewidencja dobrostanu
 • Przyjęcie dostaw żywca - waga inwentarzowa
 • Rozliczenia dostawcy w wariancie za wagę żywca
 • Generowanie dokumentacji ARIMR

2
Ubój
 • Rejestracja masy półtusz (WBC) oraz klasyfikacja EUROP
 • Rozliczenie dostawcy w wariancie za WBC
 • Generowanie protokołów ustalenia klas jakości tusz wieprzowych

3
Organizacja produkcji - zarządzanie produkcją
Peklownia
 • Obsługa peklowni suchej i mokrej – rozliczenie wydajności peklowni

Produkcja wędlin, kiełbas, podrobów
 • Generowanie zleceń produkcyjnych
 • Definiowanie receptur produkcyjnych
 • Realizacja zleceń produkcyjnych wg receptur
 • Rozliczenie wydajności produkcji

Obsługa obróbki cieplnej
 • Ewidencja wagowa produktów przekazywanych do obróbki cieplnej
 • Ewidencja wagowa produktów wychodzących po obróbce cieplnej
 • Raportowanie ubytków obróbki cieplnej
 • Ewidencja wyrobów gotowych - obsługa magazynu

4
Obsługa sprzedaży
Rejestracja zamówień - sprzedaży
 • Obsługa konfekcjonowania
 • Kompletacja zamówień i wydanie towaru
 • Planowanie wysyłek
 • Generowanie dokumentów sprzedaży
 • Generowanie dokumentów transportowych
 • (WZ - HDI, Specyfikacja wydania, Listy przewozowe, CMR)


Magazyn materiałów pomocniczych
 • Ewidencja zakupionych materiałów pomocniczych
 • Obsługa bieżącego zapotrzebowania działu produkcji
 • Monitorowanie oraz uzupełnianie stanów magazynowych
 • System zarządzania odpadami z dostępem w ramach każdego z modułów


Magazyn przypraw
 • Definiowanie receptur przyprawowych
 • Produkcja mieszanek przyprawowych
 • Ewidencja zakupionych mieszanek gotowych
 • Realizacja zaopatrzenia działu produkcji