Rozwiązania informatyczne APLOK wspierające procesy w zakładach przetwórstwa mięsnego

Rozwiązania informatyczne APLOK wspierające procesy w zakładach przetwórstwa mięsnego

Nasze oprogramowanie dedykowane jest do obsługi całego ciągu technologicznego przetwórstwa mięsa w zakładach wyposażonych w np. w halę rozbiorową, produkcyjną czy magazyny mięsa. Co więcej, oprogramowanie pomaga w zarządzaniu wyrobami gotowymi, mroźnią i systemem zarządzania odpadami.

Wykorzystane w oprogramowaniu zaawansowane rozwiązania pozwalają jeszcze lepiej dbać o jakość i bezpieczeństwo produkcji. Oprogramowanie może zostać wdrożone z wykorzystaniem urządzeń działających w zakładzie bądź dostarczonych przez APLOK.

Ścieżka logistyczna

Zobacz krok po kroku, jak działają nasze moduły informatyczne wspierające Twój zakład.
1
Skup żywca
 • Rejestracja zleceń zakupu żywca
 • Ewidencja dobrostanu
 • Przyjęcie dostaw żywca - waga inwentarzowa
 • Rozliczenia dostawcy w wariancie za wagę żywca
 • Generowanie dokumentacji ARIMR

2
Ubój
 • Rejestracja masy półtusz (WBC) oraz klasyfikacja EUROP
 • Rozliczenie dostawcy w wariancie za WBC
 • Generowanie protokołów ustalenia klas jakości tusz wieprzowych

3
Organizacja produkcji - zarządzanie produkcją
Peklownia
 • Obsługa peklowni suchej i mokrej – rozliczenie wydajności peklowni

Produkcja wędlin, kiełbas, podrobów
 • Generowanie zleceń produkcyjnych
 • Definiowanie receptur produkcyjnych
 • Realizacja zleceń produkcyjnych wg receptur
 • Rozliczenie wydajności produkcji

Obsługa obróbki cieplnej
 • Ewidencja wagowa produktów przekazywanych do obróbki cieplnej
 • Ewidencja wagowa produktów wychodzących po obróbce cieplnej
 • Raportowanie ubytków obróbki cieplnej
 • Ewidencja wyrobów gotowych - obsługa magazynu

4
Obsługa sprzedaży
Rejestracja zamówień - sprzedaży
 • Obsługa konfekcjonowania
 • Kompletacja zamówień i wydanie towaru
 • Planowanie wysyłek
 • Generowanie dokumentów sprzedaży
 • Generowanie dokumentów transportowych
 • (WZ - HDI, Specyfikacja wydania, Listy przewozowe, CMR)


Magazyn materiałów pomocniczych
 • Ewidencja zakupionych materiałów pomocniczych
 • Obsługa bieżącego zapotrzebowania działu produkcji
 • Monitorowanie oraz uzupełnianie stanów magazynowych
 • System zarządzania odpadami z dostępem w ramach każdego z modułów


Magazyn przypraw
 • Definiowanie receptur przyprawowych
 • Produkcja mieszanek przyprawowych
 • Ewidencja zakupionych mieszanek gotowych
 • Realizacja zaopatrzenia działu produkcji

Proponowane urządzenia

hermetyczne duże - na kablu
kompaktowe popularne plus

Oprogramowanie dla firm z branży mięsnej - jakość i bezpieczeństwo produkcji

Oprogramowanie dla zakładów mięsnych od APLOK nie tylko usprawnia procesy produkcyjne, ale również umożliwia skrupulatne monitorowanie ich jakości oraz przyczynia się do znacznej poprawy bezpieczeństwa.

W jaki sposób się to odbywa? Profesjonalne systemy informatyczne dla zakładów przemysłu mięsnego pozwalają na sprawowanie ścisłej i ciągłej kontroli nad każdym parametrem istotnym dla produkcji. Dzięki temu wszelkie potencjalne ryzyka i odstępstwa od normy są bardzo szybko identyfikowane. Umożliwia to ich sprawne wyeliminowanie i ułatwia zabezpieczenie się przed podobnymi przypadkami w przyszłości.

APLOK dostarcza oprogramowanie dla firm z branży mięsnej, dzięki któremu zakłady przetwórstwa mogą spełniać najwyższe standardy branżowe, a jednocześnie efektywnie zarządzać ryzykiem związanym z produkcją spożywczą. Pozwala to na zwiększenie ich konkurencyjności i w wyraźny sposób może poprawić pozycję rynkową danej firmy.

Oprogramowanie dla zakładów mięsnych a zarządzenie odpadami

Oprogramowanie dla zakładów przetwórstwa mięsnego APLOK nie tylko obsługuje różne procesy produkcji mięsa, ale również pomaga usprawnić zadania związane z systemem zarządzania odpadami.

Dzięki temu, zakłady korzystające z programów APLOK mogą skutecznie monitorować, raportować i optymalizować gospodarkę odpadami na każdym etapie produkcji. Przyczynia się to do ograniczenia kosztów, ale także pozwala na podejmowanie świadomych decyzji mających na celu minimalizację negatywnego wpływu na środowisko. Jest to szczególnie ważne nie tylko z etycznego punktu widzenia, ale także aktualnie obowiązujących przepisów.

Możliwości oferowane przez oprogramowanie dla firm z branży mięsnej są jednak dużo szersze. W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do konsultacji z naszymi doradcami. Chętnie pomożemy dobrać system, który będzie w pełni dopasowany do warunków panujących w danym miejscu. Nasze oprogramowanie dla zakładów mięsnych to przyszłość branży!