System informatyczny dostosowany do potrzeb klienta

System informatyczny dostosowany do potrzeb klienta

Rozwiązania informatyczne APLOK wspierają m.in.: procesy prawidłowego odmierzania ilości składników, zarządzania czasem mieszania lub podgrzewania, temperaturą, prędkością obrotową mieszadła oraz czasem cyrkulacji.

Nasze oprogramowanie dedykowane jest do obsługi całego ciągu technologicznego odważania surowców, w pełni automatycznego lub połączonego z ręcznym dodawaniem składników.

Zaawansowane rozwiązanie wykorzystywane w oprogramowaniu umożliwiają kontrolowanie recepturowania.

Oprogramowanie może zostać wdrożone w oparciu o urządzenia działające w zakładzie klienta bądź dostarczone przez APLOK.

Ścieżka logistyczna

Zobacz krok po kroku, jak działają nasze moduły informatyczne wspierające Twój zakład.
1
Definiowanie receptur
  • Określenie składu produkowanego wyrobu proc. lub wagowo
  • Wskazanie wag lub innych urządzeń dedykowanych dla danego składnika

2
Monitorowanie i raportowanie
  • Bieżące monitorowanie zleceń produkcyjnych
  • Generowanie raportów rozliczeń produkcji
  • Kontrola ilościowa w oparciu o masę wyprodukowanego towaru czy założoną recepturę
  • Kontrola jakościowa, czyli tworzenie historii produkcji wyrobu gotowego oraz wsparcie kontroli jakości surowców

Proponowane urządzenia

do bezpośrednich rozliczeń
z kolumną