Rozwiązania informatyczne APLOK wspierają procesy precyzyjnego planowania okien czasowych dla załadunku oraz rozładunku danych środków transportu

Rozwiązania informatyczne APLOK wspierają procesy precyzyjnego planowania okien czasowych dla załadunku oraz rozładunku danych środków transportu

Nasze oprogramowanie pozwala na uproszczenie czynności rejestracyjnych związanych z wjazdem/wyjazdem aut. Wykorzystane w oprogramowaniu zaawansowane rozwiązania, optymalizują zarządzanie łańcuchem dostaw, generując oszczędności zasobów - czasu i pieniędzy. Oprogramowanie może zostać wdrożone w oparciu o urządzenia działające w zakładzie bądź dostarczone przez APLOK.

Ścieżka logistyczna

Zobacz krok po kroku, jak działają nasze moduły informatyczne wspierające Twój zakład.
1
Planowanie dostaw (aplikacja biurowa i moduł www)
  • Planowanie kalendarza dostaw z uwzględnieniem okienek awizacyjnych oraz ich pojemności, terminów dostaw wybranych towarów etc. (aplikacja biurowa zintegrowana z systemem nadrzędnym zakładu)
  • Planowanie dostaw zgodnie z wytycznymi zakładu dot. czasu, miejsca, niezbędnej dokumentacji (moduł WWW z dedykowanym dostępem dla pracowników klienta – dyspozytorów, kierowców)
  • Raportowanie i monitoring dostaw wraz z systemem alertów, powiadomień oraz ewentualnych kar za opóźnienia itp.

2
Realizacja dostaw - awizacja (aplikacja mobilna, moduł www oraz apliakcja biurowa)
  • Rejestracja dostawy przy bramie wjazdowej w tym weryfikacja dokumentacji, czasu dostawy, ważenie pojazdów etc.
  • Kolejkowanie dostawców zgodnie z ustalonymi okienkami dostaw
  • Kierowanie dostawców pod odpowiednie rampy zgodnie z planem awizacyjnym
  • Przekazywanie danych związanych z dostawą do systemu awizacji z wykorzystaniem urządzeń mobilnych z poziomu bramy oraz rampy.