Kontrola Ważeń APLOK

Kontrola Ważeń APLOK

System do kontroli ważeń organizuje proces ważenia przez narzucenie operatorowi wag wykonywania czynności ważenia według ustalonych zasad, z którymi wiąże się wykonywanie sekwencyjnych czynności: wprowadzenia kodu operatora, wybrania kodu ważonego surowca, podania kodu opakowania.
Wszystkie ważenia rejestrowane w systemie są dostępne w formie przeglądów i zestawień. Każdy przegląd i zestawienie można wydrukować lub eksportować do pliku o formacie exela. System realizuje przeglądy i zestawienia: dzienne, okresowe, wg. operatora, wg. surowca, wg. opakowania itp. Kontrola ważeń jest systemem scentralizowanym pracującym w technologii klient-serwer. Dzięki temu z każdego komputera z zainstalowaną końcówką systemową istnieje możliwość korzystania z systemu. System do kontroli ważeń posiada moduł uprawnień, dzięki któremu można ograniczać użytkownikom systemu dostęp do wybranych funkcji.

Zadania realizowane przez system Kontrola Ważeń ASI:
  • obsługa wag AXIS
  • kontrola ważeń
  • gromadzenie informacji o przeprowadzanych ważeniach
  • prezentacja informacji o ważeniach w formie przeglądów, zestawień
  • możliwość współpracy z innymi systemami

Zobacz również:
nierdzewne duże - na kablu
uniwersalne - wersje na kablu