Kontrola towarów paczkowanych APLOK

Kontrola towarów paczkowanych APLOK

Program KTP APLOK jest elementem wielostanowiskowego systemu do kontroli towarów paczkowanych. Program umożliwia jednoczesną kontrolę kilku linii produkcyjnych zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 6 września 2001 roku wraz z późniejszymi zmianami. Opcje kontroli: - naważanie ręczne wspomagane sygnalizacją przekroczenia progów MIN i MAX, automatyczna transmisja wyniku pomiaru bez użycia przycisków wagi, kontrola pełna, - ważenie na sygnał z komputera, kontrola wyrywkowa, - automatyczne dozowanie towarów sypkich lub płynnych, automatyczna transmisja wyniku do komputera, kontrola pełna. Przez cały czas kontroli możliwe jest śledzenie wyników pracy linii produkcyjnej przez kontrolera, wskazywana jest także prognoza wyniku kontroli, co pozwala na ewentualne korekty pracy linii. Po zakończeniu kontroli sporządzany jest automatycznie protokół oceny partii towaru, który pozostaje do dyspozycji kontrolera. Możliwe jest przeglądanie i filtrowanie wyników pomiarów wg kodu towaru, kodu operatora lub czasu wykonania oraz drukowanie raportów. Program współpracuje z wagami wyposażonymi w moduły SE-12.

Funkj programu:
  • zgodność z ustawą o towarach paczkowanych (znak e)
  • rodzaje kontroli: pełna, nieniszcząca, niszcząca, wewnętrzna
  • obsługa wielu linii produkcyjnych równocześnie

Zobacz również:
nierdzewne hermetyczne
płozowe nierdzewne
do handlu ogólnego